Vellykket seminar på Stortinget

21. mai stilte NILUS på seminar på Stortinget.

Vi var representert med store deler av styret, dekan Sven Inge Sunde fra Høgskolen i Hedmark og professor Gunnar Grepperud fra Universitetet i Tromsø. Fra Stortinget stilte politikere fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen.

NILUS fikk presentert sitt arbeid og Sunde presenterte erfaringene Høgskolen i Hedmark har fått gjennom sin satsing på fleksible- og dentraliserte utdanninger. Grepperud innledet kort om studiesentrenes rolle i dag og understreket hvilken avgjørende betydning de vil ha som samfunnsaktør i Norge i fremtiden.

Det ble en svært konstruktiv dag som vi er sikre på vil lede frem til en godt samarbeid om studiesentrenes fremtid.