Styret i Norske utdannings- og studiesentre:

Vegard Herlyng, Styreleder
Gudrun Ellingsen, Nestleder
Sveinung Eikeland, styremedlem
Bjørnar Andreassen, Styremedlem
Hilde Strømme, Styremedlem
Vidar Gunnberg, Styremedlem
Mette Halvorsen Hornseth, Styremedlem

Vegard Herlyng, Styreleder
May Tove Dalbakk, Nestleder
Gudrun Ellingsen, Styremedlem

Sveinung Eikeland, styremedlem
Torhild Slåtto, Styremedlem
Vidar Gunnberg, Styremedlem
Hilde Strømme, Styremedlem

Valgkomitee:
Stein Rune Fjærvoll, Leder

Ansvarlig for daglig drift av Norske Utdanningssentre:
Torhild Slåtto – torhildslaatto@gmail.com

STYRET I NORSKE UTDANNINGSSENTRE pr. 15.06.20:

Vegard Herlyng, Styreleder, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, Kongsvinger   
May Tove Dalbakk, Nestleder, Tynset Studie- og høgskolesenter, Tynset  
Bjørnar Andreassen, Styremedlem, Studiesenter RKK Vefsn, Mosjøen
Torhild Slåtto, Styremedlem, Freelancer, Oslo                                          
Vidar Gunnberg, Styremedlem, Studiesenteret Midt-Troms, Finnsnes                                           
Hilde Strømme, Styremedlem, Lister Kompetanse, Lyngdal                                                            

Valgkomitee:
Stein Rune Fjærvoll, Leder, Studiesenter RKK Vefsn, Mosjøen 
Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune                                                       
Gudrun Ellingsen, Utdanningssenter Dalane, Egersund

Ansvarlig for daglig drift av Norske Utdanningssentre:
Gerd Wibeche Pettersen, Gravdal