STYRET I NORSKE UTDANNINGSSENTRE pr. 16.06.22:

Vegard Herlyng, Styreleder
May Tove Dalbakk, Nestleder
Gudrun Ellingsen, Styremedlem

Sveinung Eikeland, styremedlem
Torhild Slåtto, Styremedlem
Vidar Gunnberg, Styremedlem
Hilde Strømme, Styremedlem

Valgkomitee:
Stein Rune Fjærvoll, Leder

Ansvarlig for daglig drift av Norske Utdanningssentre:
Torhild Slåtto – torhildslaatto@gmail.com

STYRET I NORSKE UTDANNINGSSENTRE pr. 15.06.20:

Vegard Herlyng, Styreleder, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, Kongsvinger   
May Tove Dalbakk, Nestleder, Tynset Studie- og høgskolesenter, Tynset  
Bjørnar Andreassen, Styremedlem, Studiesenter RKK Vefsn, Mosjøen
Torhild Slåtto, Styremedlem, Freelancer, Oslo                                          
Vidar Gunnberg, Styremedlem, Studiesenteret Midt-Troms, Finnsnes                                           
Hilde Strømme, Styremedlem, Lister Kompetanse, Lyngdal                                                            

Valgkomitee:
Stein Rune Fjærvoll, Leder, Studiesenter RKK Vefsn, Mosjøen 
Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune                                                       
Gudrun Ellingsen, Utdanningssenter Dalane, Egersund

Ansvarlig for daglig drift av Norske Utdanningssentre:
Gerd Wibeche Pettersen, Gravdal