STYRET I NORSKE UTDANNINGSSENTRE pr. 15.06.20:

Vegard Herlyng, Styreleder, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, Kongsvinger   
May Tove Dalbakk, Nestleder, Tynset Studie- og høgskolesenter, Tynset  
Bjørnar Andreassen, Styremedlem, Studiesenter RKK Vefsn, Mosjøen
Torhild Slåtto, Styremedlem, Freelancer, Oslo                                          
Vidar Gunnberg, Styremedlem, Studiesenteret Midt-Troms, Finnsnes                                           
Hilde Strømme, Styremedlem, Lister Kompetanse, Lyngdal                                                            

Valgkomitee:
Stein Rune Fjærvoll, Leder, Studiesenter RKK Vefsn, Mosjøen 
Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune                                                       
Gudrun Ellingsen, Utdanningssenter Dalane, Egersund

Ansvarlig for daglig drift av Norske Utdanningssentre:
Gerd Wibeche Pettersen, Gravdal

Gammel – kastes
 
Vegard Herlyng, Leder, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger   

May Tove Dalbakk, Nestleder, Tynset Studie- og høgskolesenter  
Bjørnar Andreassen, Studiesenter RKK Vefsn                                            
Torhild Slåtto, Freelancer                                                             
Vidar Gunnberg, Studiesenteret Midt-Troms                                           
Hilde Strømme, Lister Kompetanse                                                            

Valgkomitee:
Stein Rune Fjærvoll, Ledeer, Studiesenter RKK Vefsn 
Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune                                                       
Gudrun Ellingsen, Utdanningssenter Dalane

Ansvarlig for daglig drift av Norske Utdanningssentre:
Gerd Wibeche Pettersen