Medlemsfordeler

  • NU tilbyr et fellesskap som sammen jobber for kompetanseutvikling i hele landet
  • NU er en organisasjon som representerer sentrene ovenfor myndighetene
  • NU har et stort kontaktnett til bla utdanningssektoren, politikere og myndigheter
  • NU gir veiledning og assistanse til etablering og drift av utdanningssentre
  • NU er et sted for diskusjon og dialog om våre utfordringer
  • NU jobber for å lette tilgangen til distribuerte og fleksible utdanninger
  • NU er en klar stemme i debatten om framtidas utdanning og utvikling av distriktene

Som medlem i NU er du en del av et godt fungerende nettverk, og du er med på
å sette tyngde bak våre krav om utdanning for alle – i hele landet.

Medlemsavgift

Medlemsavgift tar utgangspunkt i antall innbyggere sentrene/miljøene representerer og er pr. dato:

Kr. 5 000.- for sentre/miljøer med inntil 5000 innbyggere
Kr. 10 000.- for sentre/miljøer med over 5000 innbyggere