Hvem kan bli medlemmer i Norske Utdanningssentre?

Alle norske lokale og regionale utdanningssentre, kommuner eller andre kompetansemiljøer som inkluderer utdanningssenterfunksjonene møteplass, megler og motor, kan bli medlemmer av Norske Utdanningssentre. Det forutsettes at sentrene/miljøene fyller standard kriterier med hensyn til fast personell, teknologi og tilrettelagte lokaler egnet for undervisning. Kompetansemiljøer menes i denne sammenheng kunnskapsparker, næringshager, næringsklynger og lignende.

Hvem kan bli medlemmer i Norske Utdanningssentre?

Nå kan også kompetansemiljøer som driver med kompetansemegling hvor en eller flere kommuner inngår som samarbeidspartnere, kan bli medlemmer i Norske Utdanningssentre.

Bli med og støtt arbeidet som Norske Utdanningssentre gjør for å sikre lik rett til utdanning i hele landet og bidra kompetanseutvikling for dine innbyggere, privat og offentlig næringsliv.

Medlemsavgift:
kr. 5 000.- for små kommuner/regioner med under 5000 innbyggere
kr. 10 000.- for større kommuner/regioner med over 10 000 innbyggere

Medlemsavgiften er satt til kr. 5.000 for kommuner med under 10.000 innbyggere og 10.000 for de øvrige kommunene.

Medlemskap gir rett til å delta på generalforsamling hvor viktige spørsmål blir diskutert og vedtatt.

Innmelding i Norske Utdanningssentre