Hvordan jobber vi?

For å synliggjøre utdanningsentrenes funksjon og rolle i  kompetanseutviklingen i distriktene, og det fantastiske potensialet som ligger i vårt konsept, jobber vi bredt og på flere arenaer:

  • Politisk nivå, lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Offentlig forvaltning, spesielt innen utdanning-, nærings- og distriktspolitikk
  • Gir innspill til offentlige utredninger og rapporter som omfatter tema som nevnt ovenfor

  • Innspill til statsbudsjett

NU deltar  på konferanser og arenaer hvor kompetanseutvikling er tema, så langt kapasitet og økonomi tillater.