NUs arbeidsutvalget ble opprettet våren 2020.

Medlemmer i utvalget:

May Tove Dalbakk, Tynset Studie – og høyskolesenter (leder fram til 12.8.20)
Vegard Herlyng, Høgskolesenteret i Kongsvinger (leder fra 12.8.20)
Bjørnar Andreassen, Studiesenter RKK Vefsn
Gudrun Ellingsen, Utdanningssenter Dalane
Kjell Inge Breivoll, Røros Ressurs
Linda Basma, Studiesenter Tana
Torhild Slåtto, Freelancer
Vidar Gunnberg, Studiesenter Midt-Troms

Arbeidsutvalgets mandat/oppgaver:

1. Hvordan løse nasjonale utfordringer knyttet til kompetansebehovet i Norge?

2. Skaffe grunnfinansiering til utdanningssentrene – som sentral samarbeidspart for landets utdanningsleverandører.

Delrapport pr. 28.08.20 ( kommer her)

Gammel – kastes
 
Vegard Herlyng, Leder, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger   

May Tove Dalbakk, Nestleder, Tynset Studie- og høgskolesenter  
Bjørnar Andreassen, Studiesenter RKK Vefsn                                            
Torhild Slåtto, Freelancer                                                             
Vidar Gunnberg, Studiesenteret Midt-Troms                                           
Hilde Strømme, Lister Kompetanse                                                            

Valgkomitee:
Stein Rune Fjærvoll, Ledeer, Studiesenter RKK Vefsn 
Lasse Juliussen, Nord-Odal kommune                                                       
Gudrun Ellingsen, Utdanningssenter Dalane

Ansvarlig for daglig drift av Norske Utdanningssentre:
Gerd Wibeche Pettersen