Pågående tilbud

Universitet/Høyskoleutdanning

 • Bærekraftsøkonomi, 180 stp, Høgskolen i Innlandet (desentralt)
 •  Bærekraftsøkonoomi, påbygging, 60 stp, Høgskolen i Innlandet (desentralt)
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller, 60 stp, Høgskolen i Innlandet (desentralt)
 • Økonomi og ledelse med spesialisering i digital ledelse og business analytics, Master, 120 stp, Høgskolen i Innlandet (desentralt)
 • Økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse, Master, 120 stp,
  Høgskolen i Innlandet (desentralt)
 • Økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse, Master, 120 stp, Høgskolen i Innlandet (desentralt)
 • Regnskap og økonomirådgivning, 60 stp, Høgskolen i Innlandet (desentralt)
 • Økonomi og administrasjon, 60 stp, Høgskolen i Innlandet (nettbasert)
 • Markedsføring, 10 stp, Norges Arktiske Universitet (desentralt)
 • Organisasjonsteori og ledelse, 10 stp, Norges Arktiske Universitet (desentralt)
 • Rekruttering og arbeidsrett, 10 stp, Norges Arktiske Universitet (desentralt)
 • Sykepleie, 180 stp, Universitetet i Agder (desentralt)
 • Sykepleie, 180 stp, Norges Arktiske Universitet (desentralt)
 • Sykepleie, 180 stp, Høgskolen i Innlandet (to kull, desentralt, Kongsvinger og Tynset)
 • Barnehagelærer, 180 stp, Norges Arktiske Universitet (desentralt)
 • Grunnskolelærer, GLU 1-7, 180 stp, Norges Arktiske Universitet (desentralt)
 • Vernepleierutdanning, 180 stp, Norges Arktiske Universitet/Harstad (desentralt)
 • Innkjøpsledelse, 30 stp, Nord Universitet (nettbasert)

Fagskole

 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), 2 år deltid, 60 stp, AOFs Fagskole (desentralt)
 •  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn,
  2 år, AOFs Fagskole, (desentralt)
 • Positiv atferdsstøtte i møte med atferd som utfordrer, PAS, 1 år, AOFs Fagskole, (desentral)
 • Tverrfaglig palliativ omsorg, fagskolemodul, 10 stp, AOFs Fagskole, (desentralt)
 • Kroniske sykdommer, videreutdanning, fagskole, AOFs Fagskole, (desentralt)
 • Lokalmat Norge, Trøndelag Fagskole (desentralt)

Kurs

En hel del formelle og uformelle kurs, for privat og offentlig virksomheter, se eks. Klimavennlig kompetanse https://klimavennlig-kompetanse.no/