Tidligere tilbud

 Universitet/Høyskoleutdanning

 • Arkiv- og samlingsforvaltning, 60 stp, NTNU (desentralt)
 • Barnehagelærerutdanning, 180 stp, Høgskolen i Nesna (nettbasert/desentralt)
 • Lærerutdanning, GLU 1-7, 180 stp, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) (nettbasert, 2010-2019)
 • Lærerutdanning, GLU 5-10, 180 stp, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) (nettbasert, 2010-2019)
 • Sykepleierutdanning, 180 stp, flere leverandører som UiT, HINN, UIA (desentralt /nettbasert, 2007- 2020)
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi, 60 stp, Høgskolen i Innlandet (nettbasert, 2007- )
 • Årsstudium i organisasjon og ledelse, 60 stp, Høgskolen i Innlandet (nettbasert, 2007 – )
 • Regnskap og økonomirådgivning, 60 stp, Høgskolen i Innlandet (nettbasert, 2007-2017 )
 • Administrasjon og økonomi, påbygging, 120 stp, Høgskolen i Innlandet (nettbasert)
 • Regnskapsfører, påbygging, 120 stp, Høgskolen i Innlandet (nettbasert)
 • Revisor, påbygging, 120 stp, Høgskolen i Innlandet (nettbasert)
 • Ingeniør, 180 stp, Høgskolen i Gjøvik (nettbasert)
 • Mellomlederutdanning, 60 stp, Høgskolen i Sør-Trøndelag (nettbasert)
 • Rådgiver 1, 30 stp, Høgskolen i Nesna (nettbasert)
 • Rådgiver 2, 30 stp, Høgskolen i Nesna (nettbasert)
 • Flerkulturell forståelse 1, 30 stp, Høgskolen i Nesna (nettbasert)
 • Flerkulturell forståelse 2, 30 stp, Høgskolen i Nesna (nettbasert)
 • Spesialpedagokikk 1, 30 stp, Høgskolen i Nesna (nettbasert)
 • Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Høgskolen i Nesna (nettbasert)

Fagskole

 • Eldreomsorg, deltid, 2 år, Folkeuniversitetet (nettbasert)
 • Psykisk Helse, deltid, 2 år, Folkeuniversitetet (nettbasert)
 • Transport og logistikk, deltid, 2 år, Folkeuniversitetet (nettbasert)
 • Tverrfaglig miljøarbeid, deltid, 2 år, Narvik (desentralt)
 • Maskinteknikk (TIP), 3-årig deltidsstudium, Stavanger offshore tekniske skole (nettbasert)

Videregående skole

 • Studiespesialisering, enkeltfag, 6-pack, Frisvold Nettgymnas, NKI (nettbasert)
 • Salg og service, 1 år, (VG1/VG2), teoridel, NKI (nettbasert)
 • Helsefag, 1 år (Vg1/VG2), teoridel, Folkeuniversitetet (nettbasert)

Kurs

 • Lederprogram for mellomledere, Fagakademiet, Tromsø (desentral/nettbasert)
 • Styrearbeid, Innovasjon Norge, Bodø (desentralt)
 • Regnskap 1 og 2 (Regnskapsskolen), NKI (nettbasert)
 • Norsk for arbeidsinnvandrere, A1, A2, B1 og B2-nivå, Fagbokforlaget (nettbasert)
 • Spansk 1, 2 og 3, lokal tilbyder
 • HMS for ledere, lokale HMS-sentre
 • HMS for tillitsvalgte (40 timer), lokale HMS-sentre
 • +++ masse andre kurs og utdanninger tilrettelagt av lokale/regionale tilbydere, samt desentrale og nettbaserte tilbud fra ulike leverandører i landet.