Norske utdannings- og studiesentre

– er utdanningssentrenes (=studiesentrenes) interesseorganisasjon i Norge.

Vi er en frittstående medlemsorganisasjon som jobber for å gjøre utdanning tilgjengelig for hele befolkningen, uavhengig av hvor en bor i landet, livs-situasjon og økonomi.

Medlemmene våre er lokale og regionale utdanningssentre, kompetanse
– og ressurssentre, som driver med kompetanseutvikling i sine lokalsamfunn, spredt fra Vadsø i nord til Lister i sør.