Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om oss ta kontakt :

Postadress:

Norske Utdanningssentre
c/o Abelveien 6
8372 Gravdal

Org. nr : 812 409 182

Email: post@norskeutdanningssentre.no

Leder Vegard Herlyng, vegard.herlyng@inn.no
mobil: +47 901 75 887

Nestleder: May Tove Dalbakk, may.tove.dalbakk@tynset.kommune.no
mobil: +47 991 65 224

Gerd Wibeche Pettersen, gwibechep@gmail.com
mobil: +47 950 61 335