Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om oss ta kontakt :

Postadresse:

Norske utdannings- og studiesentre
Strandvegen 3
2212 Kongsvinger

Org. nr : 812 409 182

Email: post@norskeutdanningssentre.no

Leder Vegard Herlyng, vegard.herlyng@inn.no
mobil: +47 901 75 887

Nestleder: Gudrun Ellingsen, gudrun.ellingsen@skole.rogfk.no
mobil: +47 900 32 470

Torhild Slåtto, torhildslaatto@gmail.com
mobil: +47 995 86 258