Oppgaver, eierskap og finansiering av utdannings- og studiesentrene

Styret i Norske utdannings- og studiesenter har hatt møter på Tynset studie- og høgskolesenter med viktige diskusjoner om framtiden for utdannings- og studiesentrene.

En viktig sak som styret jobber med, er innspill til Kunnskapsdepartementet om forslag til struktur for utdannings- og studiesentrene, med oppgaver, eierskap og finansiering.

De tre siste årene har sentrene fått støtte etter søknad på 50 mill. kroner samlet. Med rundt 30 sentre mener styret at støtten bør tredobles.

Tynset studie- og høgskolesenter (TSH), som var vertskap for møtene, ble i sin tid etablert etter initiativ fra regionråd og kommuner i Fjellregionen. De ønsket å tilby utdanning på Tynset, tilrettelagt for folk som er etablert i regionen. De ville at senteret skulle skaffe utdanninger som nærings- og arbeidslivet i Fjellregionen har behov for. Dette har senteret lykkes med. Utdanningstilbud formidlet og tilrettelagt gjennom TSH har styrket regionen og skaffet etterspurt fagkompetanse på mange felt. Et av eksemplene er utdanning av fagfolk til Norsk Helsearkiv, som ble etablert på Tynset for fem år siden. Helsearkivet har ansatt mange med høyere utdanning formidlet gjennom TSH, og de bruker i dag senteret som solid samarbeidspartner når de har ansatte i etter- og videreutdanninger.

Norge står overfor store utfordringer når det gjelder å skaffe nok kvalifiserte ansatte i mange bransjer. Å satse på utdannings- og studiesentrene, som er spredt over hele landet, vil være en del av løsningen. NU har jobbet hardt for å få driftsstøtte til sentrene, slik at de får forutsigbar økonomi til å jobbe frem og tilby utdanninger som regionene har behov for. NUs oppgave framover er å arbeide for at støtten øker og blir forutsigbar over tid.