Hvilke tilbud?

Det er stor variasjon fra senter til senter på hvilke tilbud som tilbys pr. dato og er avhengige av lokale/regionale behov og tilbydere av relevante tilbud. Over tid har vi hatt mange forskjellige tilbydere på ulike utdanningsnivå, og presenterer her noen eksempler på pågående og tidligere utdanningstilbud. Hva som tilbys ved det enkelte senter pr. dato, finner du her