Gode søkertall til sentrene

Akkurat som i sektoren ellers har utdannings- og studiesentrene varierende søkertall. Likevel er det fint å se at det er svært gode tall hos mange av våre medlemmer.

Akkurat som i sektoren ellers har utdannings- og studiesentrene varierende søkertall. Likevel er det fint å se at det er svært gode tall hos mange av våre medlemmer.

Sentrene er relevante i sine lokalmiljøer, de gir enkeltmennesker muligheter og de gir pluss-studenter til utdanningsinstitusjonene.

Med tanke på demografi, utenforskap og enkeltregioners utdanningsnivå mener NU det er svært viktig for Norge at vi har et finmasket nettverk med muligheter. Det senker terskler og fjerner barrierer for å få mennesker inn i kompetanseheving. Skal vi opprettholde nasjonens konkurransekraft og levere gode tjenester til innbyggerne har vi ikke noe valg!

Noen eksempler på søkertall:

  • Studiesenteret Midt-Troms: Masterutdanningen i klinisk allmennsykepleie: 22 søkere (målet var 10).
  • Tynset Studie- og høgskolesenter: Bachelor sykepleie deltid: 62 søkere til 35 plasser.
  • Dalane utdanningssenter: Sykepleierutdanning: 88 søkere til 30 plasser.
  • Høgskolesenteret i Kongsvinger: Vernepleierutdanning: 292 søkere til 35 plasser.
  • Øst-Finnmark kunnskapssenter, RKK Vesterålen og Studiesenteret RKK Vefsn: Masterutdanningen i klinisk allmennsykepleie: 48 søkere

Vi håper alle studenter som begynner til høsten får en fin og lærerik tid.