Ønsker ditt utdanningssenter eller din kommune å bli medlem?
Gå til Innmelding eller send en e-post til kontaktene under Kontakt oss

VÅRE MEDLEMSKOMMUNER (oppdateres fortløpende):

UTDANNINGSSENTRE og KOMPETANSEMILJØER SOM ER MEDLEMMER:

UTDANNINGSSENTER/KOMPETANSEMILJØ

REPRESENTERER FØLGENDE KOMMUNER:

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes,

Tynset Studie- og Høyskolesenter

Alvdal, Folldal, Holtålen, Os, Rendalen, Røros, Tolga, Tynset

Studiesenteret RKK Vefsn

Vefsn, Hattfjelldal, Grane

Lister Kompetanse

Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal Lyngdal og Sirdal

Dalane Utdanningssenter

Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund

RKK Vesterålen og Lødingen

Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes

Studiesenteret Midt-Troms

Senja (Besto før 01.01.20 av Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy), Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Bardu

Nord-Troms Studiesenter

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Utdanningssenteret Geilo

Hol

Våre medlemmer er organisert på en rekke ulike måter. Her er noen eksempler:

Tynset Studie- og høgskolesenter (TSH) er organisert under Regionrådet i Fjellregionen og har en ansatt på heltid. Det samarbeides tett med andre aktører som tilbyr utdanning for voksne i regionen så som Senter for voksnes læring v/ Nord-Østerdal Videregående, Tynset kommune’s lovpålagte opplæring ( introduksjonsprogrammet ) samt NAV. TSH er finansiert ved tilskudd fra Regionrådet, NØK Energi Eiendom AS og Høgskolen i Hedmark.  Utover dette er kurs– og oppdrag samt godtgjøring knyttet til studier levert gjennom Studiesenteret.no en inntektskilde.

Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) satser sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier. Vi bidrar til å dekke godt dokumenterte kompetansegap i næringsliv og offentlig sektor.

Sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) og næringslivet har vi utviklet nye fremtidsrettede utdanninger innen økonomi og ledelse (siviløkonom; Digital ledelse og Business Analytics og bachelor i Bærekraftsøkonomi).

Vi har i mange år vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleier, og holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen.

Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, siviløkonomi-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud er vi rigget for å serve både Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger.

I tillegg til å tilby studier med studiepoeng leverer og fasiliterer vi også en rekke ulike kurs og etter- og videreutdanninger både med og uten studiepoeng. Her er det både kortvarige kurs rettet mot privatpersoner, offentlige aktører og næringslivet i tillegg til skreddersydde lengre kurs spesielt utformet for en eller flere virksomheter.

HIK er en lokal utviklingsaktør og bidrar til å videreutvikle Kongsvingerregionen og løfte næringslivet til nye høyder.

Vi er klare for fremtiden!

Studiesenteret i Vadsø (SiV) er i sin helhet eid og driftet av Vadsø kommune, og har en fast ansatt på heltid. SiV ble etablert i 1998 som et pilotprosjekt under IT Fornebu, sammen med studiesentre i Oslo og Stavanger. Fram til i dag har SiV loset vel 1000 studenter gjennom ulike profesjonsstudier, kurs, og etter- og videreutdanningstilbud lokalt. SiV samarbeider i dag med en rekke utdanningsaktører, blant annet gjennom nettverket Studiesenteret.no og Øst-Finnmark Kompetansesenter, og søker stadig nye samarbeidspartnere for å øke tilbudet om lokale studier og utdanninger