Ønsker ditt utdanningssenter eller din kommune å bli medlem?

Gå til innmelding eller send en e-post til kontaktene under kontakt oss

Våre medlemskommuner (oppdateres fortløpende):

Utdanningssentre og kompetansemiljøer som er medlemmer :

Utdanningssenter/Kompetansemiljø Representerer følgende kommuner:
Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes,
Alvdal, Folldal, Holtålen, Os, Rendalen, Røros, Tolga, Tynset
Vefsn, Hattfjelldal, Grane
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal Lyngdal og Sirdal
Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund
Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes
Senja (Besto før 01.01.20 av Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy), Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Bardu
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen
Hol
Stad, Stryn, Gloppen, Bremanger og Kinn (Måløy)
...
Namsos, Overhalla, Grong, Røyrvik, Høylandet, Nærøysund, Lierne, Osen, Namsskogan, Flatanger, Leka

Våre medlemmer er organisert på en rekke ulike måter. Her er noen eksempler:

Tynset Studie- og høgskolesenter  jobber for å sikre at høyrere utdanning tilgjengeliggjøres for mennesker i Fjellregionen som grunnet livssituasjon og geografi ellers ikke har tilgang på dette. Utdanningstilbudene er basert på kartlegging av kompetansebehov i offentlig sektor og privat næringsliv. Det tilbys både grunnutdanninger, etter- og videreutdanning. TSH finansieres gjennom driftsstøtte fra de 6 Nord Østerdalskommunene, Innlandet Fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet. I tillegg har senteret mottatt tidsbegrensede prosjektmidler fra HK-dir og fylkeskommunen. TSH er en viktig utviklingsaktør i regionens samfunns- og næringsliv.

Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) satser sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier. Vi bidrar til å dekke godt dokumenterte kompetansegap i næringsliv og offentlig sektor.

Sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) og næringslivet har vi utviklet nye fremtidsrettede utdanninger innen økonomi og ledelse (siviløkonom; Digital ledelse og Business Analytics og bachelor i Bærekraftsøkonomi).

Vi har i mange år vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleier, og holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen.

Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, siviløkonomi-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud er vi rigget for å serve både Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger.

I tillegg til å tilby studier med studiepoeng leverer og fasiliterer vi også en rekke ulike kurs og etter- og videreutdanninger både med og uten studiepoeng. Her er det både kortvarige kurs rettet mot privatpersoner, offentlige aktører og næringslivet i tillegg til skreddersydde lengre kurs spesielt utformet for en eller flere virksomheter.

HIK er en lokal utviklingsaktør og bidrar til å videreutvikle Kongsvingerregionen og løfte næringslivet til nye høyder.

Vi er klare for fremtiden!

Studiesenteret i Vadsø (SiV) er i sin helhet eid og driftet av Vadsø kommune, og har en fast ansatt på heltid. SiV ble etablert i 1998 som et pilotprosjekt under IT Fornebu, sammen med studiesentre i Oslo og Stavanger. Fram til i dag har SiV loset vel 1000 studenter gjennom ulike profesjonsstudier, kurs, og etter- og videreutdanningstilbud lokalt. SiV samarbeider i dag med en rekke utdanningsaktører, blant annet gjennom nettverket Studiesenteret.no og Øst-Finnmark Kompetansesenter, og søker stadig nye samarbeidspartnere for å øke tilbudet om lokale studier og utdanninger