Uttalelse – Statsbudsjett 2015

NILUS (Norsk Interesseorganisasjon for Lokale utdanningssentre) er urolig på vegne av de mange tusen studenter…

…som har sin studiehverdag på studiesentrene/utdanningssentrene ute i distriktene. Disse blir berørt av regjeringens kutt i støtte til nettbasert utdanning gjennom distribusjonskanalen Studiesenteret.no.

Regjeringens kutt vil også få ringvirkninger i mange av landets kommuner som satser på kompetanseutvikling for sine ansatte og befolkningen som helhet, og ramme høyskoler og universiteter som leverer utdanning inn i nettverket og risikerer å miste studentene.

Kuttene/nedskjæringene står i sterk kontrast til det vi ellers har oppfattet er regjeringens mål og satsing på kunnskapssamfunnet Norge.