STATSBUDSJETTET – 2022 – innspill fra NU

I Statsbudsjettet for 2022 er det foreslått en liten pott på kr. 20 mill til utviklingsprosjekter i regi av utdanningssentrene. Det er positivt at det foreslås midler, men det er ikke nok for
å opprettholde og sikre dagens drift for sentrene. Sentrene trenger stabile og langsiktige økonomiske rammer som gjør det mulig å utvikle seg videre i tråd med samfunnets behov for kompetanse.

Norske Utdanningssentre har derfor også i år gitt skriftlig innspill til Statsbudsjett. Vi har også søkt om deltakelse på den muntlige høringen som arrangeres 28-29.10.21.

Vårt skriftlige innspill kan du lese her