Spennende møte i KD

2. desember var en delegasjon fra NILUS i Kunnskapsdepartementet.

Styreleder Bersvend Salbu var fornøyd etter en snau time i departementet:

– Vi møtte statssekretær Bjørn Haugstad og embetsverk til en samtale der vi hadde som hovedmål å presentere NILUS. Vi var på tilbudssiden og ble invitert til å komme med innspill i pågående prosesser i UH-sektoren, sa Salbu etter møtet.

Med seg fra styret i NILUS hadde han Lise Selnes og Vegard Herlyng.

I møtet ble temaer som forutsigbarhet for studiesentrene, studiesentrenes rolle i utdanningspolitikken, infrastruktur, mangfoldet i organisering samt finansieringsordningen for høgskolesektoren i forhold til fleksibel- og desentral utdanning tatt opp.

– Det er viktig for oss å fremheve hvilken viktig ressurs studiesentrene og potensielle studenter representerer. I tillegg ønsker vi å understreke hvilken rolle de spiller i forhold til å tilfredsstille behovene offentlig sektor og privat næringsliv har, avslutter NILUS sin styreleder Bersvend Salbu.