Kunnskapsdepartementet etterlyser forklaring på manglende opptak av sykepleierstudenter

Til tross for ekstra bevilgning på 100 nye studieplasser i 2018 til sykepleierutdanningene, har institusjonene redusert opptaket av studenter til sykepleierutdanningene. Nå vil departementet ha en forklaring fra institusjonene.
LES MER