Innspill til kompetansereformen

Norske Utdanningssentre har gitt innspill til Ekspertutvalget arbeid med den nye Kompetansereformen – Lære hele livet.

Les mer her

Du finner flere innspill til reformen på Kompetanse Norges webside
https://www.kompetansenorge.no/evu/