Besøk gjerne våre utdanningssentre og se hva som
tilbys og rører seg ved de enkelte sentrene:

Webadresser

Studiesenteret i Vadsø, https://www.vadso.kommune.no/tjenester/hoyere-utdanning/

Studiesenteret i Tana, http://www.tana.no/om-studiesenteret-i-tana.4495385-58090.html

Studiesenteret i Lebesby, Kjøllefjord, https://www.lebesby.kommune.no/nyheter-fra-studiesenteret.304347.no.html

Studiesenter Midt-Troms, https://ssmt.no/

Studiesenteret RKK Vefsn, https://studiesenteretvefsn.no/

Tynset Studie – og høyskolesenter, https://www.tynsetsh.no/

Røros Ressurs, https://web.trondelagfylke.no/roros-ressurs/

Campus Trysil, https://www.campustrysil.no/

Høgskolesenteret i Kongsvinger, https://hik.no/

Lister Kompetanse, https://www.listersamarbeidet.no/utdanning/lister-kompetanse

Dalane Utdanningssenter, https://www.dalane.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/dalane-utdanningssenter/

RKK Vesterålen og Lødingen, https://rkkv.no/hjem

Nord-Troms Studiesenter, www.ntss.no

Utdanningssenteret Geilo, https://www.geiloutdanning.no

 

Facebook

Studiesenteret i Vadsø – https://www.facebook.com/studiesenteretivadso

Studiesenteret i Tana, https://www.facebook.com/tanastudiesenter

Studiesenteret i Midt Troms As, https://www.facebook.com/StudiesenteretMidtTromsAS

Studiesenter RKK Vefsn, https://www.facebook.com/Studiesenteret-RKK-Vefsn-1376587902563590

Tynset Studie –og høyskolesenter,  https://www.facebook.com/fjellstudent

Røros Ressurs, https://www.facebook.com/rorosressurs

Campus Trysil, https://www.facebook.com/Campus-Trysil-583946761694161

Høgskolesenteret i Kongsvinger, https://www.facebook.com/HiKongsvinger

Lister Kompetanse, https://www.facebook.com/ListerKompetanse

Dalane Utdanningssenter, https://www.facebook.com/Dalaneutdanningssenter

RKK Vesterålen og lødingen, https://www.facebook.com/rkkve

Nord-Troms Studiesenter, facebook.com/nordtroms.studiesenter