Ekstra bevilgning til sykepleierutdanningen

EKSTRA BEVILGNING TIL SYKEPLEIERUTDANNINGENE 2018 – BEKYMRINGSMELDING OG SVAR FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2018 100 nye studieplasser for sykepleierutdanningene.
Ved årets slutt viste resultatene av opptakene for 2018 at det kun var en av institusjonene, Høgskolen i Østfold, fulgte opp med opptak av flere studenter, mens det totale studentantallet ble redusert, se saken her

Med bakgrunn i denne situasjonen og det faktum at det er stor mangel på sykepleiere rundt omkring i distriktene og at utdanningssentrene har store utfordringer med å lagt ut desentralsykepleierutdanning, sendte Norske Utdanningssentre en bekymringsmelding til kunnskapsministeren og kunnskapskomiteen, jfr. vedlegg.
Svar fra departementet kom 15. januar 2019, jfr. vedlegg.