Vi kan bygge et større utdanningstilbud i Nord-Østerdalen

Vi kan gi hele landets befolkning lik mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi ved å ta i bruk muligheter som finnes ved de desentrale utdanningssentrene. May Tove Dalbakks tydelige budskap ble møtt med stort engasjement fra flere av Arbeiderpartiets representanter på Stortinget som vil ha utdanningsmuligheter ved lokale utdanningssentre inn på statsbudsjettet.

May Tove Dalbakk jobber målrettet med å få fram de lokale utdanningssentrenes evne til å tilby utdanning til mange personer som for eksempel har etablert seg med familie eller er i arbeid. Nå øker interessen for arbeidet til organisasjonen Norske utdanningssentre som Dalbakk er styreleder for.

Flere fag kan tilbys på lokale utdanningssentre, og vi kan få flere aktuelle utdanninger for arbeids- og næringsliv ut til regioner som Nord-Østerdalen dersom vi vil styrke utdanningsmulighetene i hele Norge og for alle, sier May Tove Dalbakk.

Løsningen på sykepleiermangelen

May Tove Dalbakk og Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant for Hedmark og Arbeiderpartiet, møtte Nina Sandberg fra utdannings- og forskningskomiteen og Tuva Moflag fra helsekomiteen på Stortinget tirsdag.

Moflag er Arbeiderpartiets eldrepolitiske talsperson. Hun mener bedre tilbud for lokale sykepleierutdanninger i Norge er avgjørende dersom det skal være mulig å ha like gode eldreomsorg og helsetjenester hele landet i årene som kommer.

Vi trenger raskt å utdanne flere sykepleiere i Norge dersom vi skal ha god eldreomsorg og helsetjenester. I kombinasjon med en bedre politikk for flere faste stillinger vil styrke eldreomsorgen og norske kommuners helsetjenester, sier Moflag.

Arbeiderpartiet har foreslått i statsbudsjettet at de desentrale studiesentrene og lokale sykepleierutdanninger lokalt skal få 15 millioner for 2019.

Større muligheter lokalt

Nils Kristen Sandtrøen understreker at det gir muligheter for Nord-Østerdalen når engasjementet for de lokale utdanningssentrene i Norge blir større.

Det er mulig å bygge et større utdanningstilbud i Nord-Østerdalen. Nå har vi faktisk fått muligheten til å studere Arkiv og samlingsforvaltning ved NTNU i regionen vår. Det er et eksempel på hva som er mulig å få til. Vi kan få til et enda mer levende utdanningsmiljø og Nord-Østerdalen kan bli en av regionene i Norge som blir enda bedre på utdanning for både unge og voksne.

Nina Sandberg i utdannings- og forskningskomiteen påpeker betydningen for hele samfunnet av å styrke velferdsstatens yrker, som lærere og sykepleiere, og at studiesentrene er et av verktøyene som blir avgjørende for å nå målene innen utdanningspolitikken.

kilde: ostlendngen.no