Velkomstartikkel i bladet Synkron

FuNs nyeste medlem; Norske Utdanningssentre (NU), er en frittstående interesseorganisasjon der alle norske kommuner kan være medlemmer. Organisasjonen skal på mange måter være det samme for lokale utdanningssentre som FuN har vært for utdanningsinstitusjonene, noe som blir tydelig når vi siterer paragraf 1 fra vedtektene.

Les hele artikkelen her