Vedum vil kjempe for studiesentrene

Susanne Raabe og Mona Eggestad Fiskvik studerer organisasjon og ledelse ved tynset studie- og høgskolesenter. I midten ser vi studieleder May Tove Dalbakk og til høyre Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Erland Vingelsgård

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil kjempe for ei grunnfinansisering av de mange studiesentrene rundt om i landet.
Manglende grunnfinansiering er årsaken til at mange studiesentere rett og slett er truet. Det er ingen sentral finansiering av studiesentrene som tilbyr lokal høgskoleutdanning.

Videreutdanning «hjemme»

Mandag møtte Trygve Slagsvold Vedum to av studentene som tar videreutdanning på Tynset. Helsesøster Mona Eggestad Fiskvik og sjukepleier Susanne Raabe har Tynset studie- og høgskolesenter som base for sin viderutdanning innen organisasjon og ledelse.
–  Sjøl har jeg ingen studier i organisasjon og ledelse, men jeg leder og organiserer hele tida, ler Trygve Slagsvold Vedum.
Mona Eggestad Fiskvik og Susanne Raabe har begge to fulle jobber i Tynset kommune, og de har betalt permisjon for å videreutdanne seg. Dette setter de stor pris på.

2500 studenter

May Tove Dalbakk orienterte Sp-lederen og hans rådgiver Per Martin Sandtrøen om utviklinga av studiesenteret sia oppstarten i 2001. Da var det et samarbeid med Tynset Næringshage. Sentere ble det i regi av Regionrådet for Fjellregionen, blant annet med studier kobla opp mot Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU).
–  Vi har til sammen hatt 2500 studenter fra starten. Studietilbudet retter seg mot offentlig og privat virksomhet, men mest offentlig. Det er mer strukturert. Men vi har også gode eksempler på studier rettet mot privat virksomhet, som økonomi, revisjon og rådgivning, sier May Tove Dalbakk.

 

Utfordringer

–  Den store utfordringa for oss er økonomi for å drive langsiktig planlegging. Vi mangler grunnleggende driftsmidler og økonomi. Ingen vil ta det fulle økonomiske ansvaret konstaterer May Tove Dalbakk. Hun har kjempet for studiesentrene fra Kirkenes i nord til Lister i sør.
Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har en felles merknad i årets budsjettforhandlinger som kan peke mot ei løsning i 2020.

PÅTRYKK: Sps leder og ordfører i Tynset, Jan Kåre Moan og Merete Myhre Moen, har jobbet hardt for studiesenteret, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum følger godt med. Foto: Erland Vingelsgård

– En kjernesak

– Dette vil bli en kjernesak når vi får makt igjen, det er om å gjøre å se dette gode tilbudet i sammenheng med de store pengestrømmene, sa Vedum.
– Kan dette være en helt ny sak? Det er ikke så mange år sia Sp, Ap og SV var i regjeringsposisjon?
– Disse studietilbudene har utviklet seg raskt, og de følger den teknologiske utviklinga. Det er fem år sia vi var i regjering. Vårt mål er å utvikle små og store steder landet rundt. Vi vil også presse regjeringa på denne saken, sier Trygve Slagsvold Vedum til tynsetingen.no.

Tilbudene i vinter

Studietilbudet nå heter «Fjellstudent» og tilbyr følgende studier:
Bachelor sykepleie deltid, årsstudium i bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, påbygging i økonomi og administrasjon, påbygging i regnskap og revisjon, grunnskolelærer, videreutdanning eldreomsorg, bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling og innkjøpsledelse, samt fortsettelse på arkivstudiet.