Vedtekstendringer gir mulighet for flere å melde seg inn i NORSKE UTDANNINGSSENTRE

Årsmøtet til Norske Utdanningssentre vedtok endringer for medlemskap i vedtektene, jfr. § 3;
“Alle norske kommuner som er eier eller medeier i utdanningssentre, eller kompetansemiljøer som driver med kompetansemegling hvor kommuner inngår som samarbeidspartnere, kan bli medlemmer i Norske Utdanningssentre. Med kompetansemiljøer menes i denne sammenheng kunnskapsparker, næringshager, næringsklynger og lignende”.

Nå kan alle utdanningssentre som driver med kompetansemegling bli medlem i Norske Utdanningssentre. Det eneste kravet er at kommune(r) inngår som samarbeidspartner(e).

BLI MEDLEM OG STØTT ARBEIDET VÅRT MED KOMPETANSEUTVIKLING I HELE LANDET!