Utdanningssentrene kan løse kompetanseutfordringer

Pressemelding i forbindelse med Stortingets behandling av Kompetansereformen, 15.06.20.

Mandag 15. juni var en viktig dag i Stortinget. Kompetansereformen ble vedtatt. Et trettitalls talere var på talerstolen med erklæringer om hvor viktig det er at ingen går ut på dato, men får utdanningstilbud som gjør at de kan få være i jobb. Flere talere viste til at utdanningen skal ut til hele landet, og da er utdanningssentrene et viktig redskap.
– Vi er veldig glade i dag. Utdanningssentrene er fra Stortingets talerstol vist fram som en god løsning for å få utdanning ut til hele landet og dermed tette kompetansegap, sier styreleder i Norske Utdanningssentre, May Tove Dalbakk.

«Utdannings- og studiesentra kan bidra til å løse mange av de utfordringene som Kompetansreformmeldingen peker på». «Utdanningssentrene har en viktig funksjon. De kan fylle kompetansegap ved at de kobler lokale utdanningsbehov og utdanningsinstitusjoner. De gir også tilhørighet til et studiemiljø,» ble det sagt fra talerstolen. Særlig Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet og Nina Sandberg fra Arbeiderpartiet ordla seg klart. Sandberg understreket også at regjeringen bør sikre forutsigbarhet og finansiering for utdanningssentrene, og gi høyere utdanningsinstitusjoner insentiver for å utvikle flere fleksible tilbud.

En samlet Utdannings- og forskningskomite gir klar støtte i innstillingen: «Komiteen vil videre understreke rollen til studiesentre som en sentral samarbeidspartner for landets utdanningsleverandører, og en viktig bidragsyter for å nå regjeringens ambisiøse mål om at utdanningssektoren skal avdekke kompetansebehov, megle frem studietilbud og levere fleksible utdanningsformer til folk der de jobber og bor. Komiteen mener det er viktig at studiesentrene har en forutsigbar finansiering, og blir anerkjent som en viktig del av kompetansepolitikken.»

Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmet også et mindretallsforslag om finansiering av studie- og utdanningssentrene: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 med forslag som sikrer en forutsigbar grunnfinansiering av infrastrukturen og arbeidet med tilrettelegging av studietilbud som skjer gjennom lokale studie- og utdanningssentre.»