Udramatisk årsmøte

Årsmøtet den 24.juni ’15 behandlet vanlige årsmøtesaker.

Årsmelding, årsregnskap og budsjett ble godkjent og nytt styre ble valgt. Styreleder Bersvend Salbu takket for seg etter å ha gjort en solid jobb i oppstartsårene. Vi takker han og andre avtroppende styremedlemmer for innsatsen.

Nyvalgt styreleder er Lise Selnes. Til daglig er hun ordfører i Nord-Odal kommune. Med seg i styret får hun:

Johnny Finstad – ordfører i Vestvågøy kommune. Styremedlem valgt for 1 år
Anne Sofie Nielsen – Vadsø studiesenter. Styremedlem valgt for 2 år
Vegard Herlyng – Høgskolesenteret i Kongsvinger. Styremedlem valgt for 1 år
May Tove Dalbakk – Tynset studie- og høgskolesenter. Styremedlem valgt for 1 år
Wibeche Pettersen – Lofoten Studie- og høgskolesenter. Styremedlem valgt for 2 år

Alle relevanter dokumenter finner du under fanen «dokumenter» på denne siden.