Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) stiller igjen spørsmål…

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) stiller igjen spørsmål til forsknings – og høyere utdanningsminister vedr. studieplasser for sykepleierutdanningen.
 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=74909