Stortinget på ballen

NILUS (nasjonal interesseorganisasjon for lokale utdanningssentra) har de siste to årene jobbet for å få satt studiesentrenes rolle på agendaen.

Vi har, i tillegg til en rekke samtaler med politikere, hatt flere besøk både på Stortinget og i departementet.

I desember kom Tone M. Sønsterud (A) med en gledelig nyhet. Hun har fått KUF-komiteen med på følgende forslag i forbindelse med statsbudsjettet: «Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en sak som studiesentrenes roll i de fremtidige utdanningssystemet».

– Dette er en sak jeg har jobbet med siden jeg kom inn i Kirke- ,utdannings- og forskningskomiteen, sier Sønsterud til nilus.no.

– Mange lokale utdanningssentra over hele landet representerer et stort mangfold i organisering, innhold og størrelse. Her gjøres et imponerende arbeid for å gi Norges befolkning en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Dette er en kostnadseffektiv modell og det er et utmerket distriktspolitisk virkemiddel.

– Men sentrenes rolle i den norske utdanningsflora er uklar både når det gjelder organisering og økonomi og derfor fremmet Ap, Sv og Sp dette forslag da Stortinget behandlet Strukturmeldinga for universiteter og høgskoler. Den gangen fikk vi ikke flertall, men nå er det gledelig at en enstemmig komite har stemt for forslaget, sier Sønsterud.