Spennende forskning

Tre rapporter som bør leses av alle som er opptatt av at høgere utdanning skal nå alle.

Levende studie- og læringssentra, Funksjoner og framvekst

Levende studie- og læringssentra, Kompetanseutmaningar i tre rurale regioner

Levende studie- og læringssentra, Erfaringer og funksjoner

Artiklene er utarbeidet av: Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud og Gunilla Roos (2015)