Sluttrapport for – “ Kongsvingermandatet” – er ferdig

Sluttrapport for “Kongsvingermandatet” ble presentert på årets nettverkssamling på Kongsvinger, 2-3. september 2021.

Ansvarlig for arbeidet med sluttrapporten, Torhild Slåtto, sier følgende

“Vi har lagt ned et omfattende arbeid for å få samlet og systematisert viktig informasjon om utdanningssentrene/studiesentrene. Vi har hatt utstrakt kontakt med politikere og myndigheter. Det er vårt bestemte inntrykk at politikere nå innser hvilken stor betydning sentrene har for at folk i hele landet skal ha tilgang til utdanning, Nå venter vi på vedtak om grunnfinansiering av utdannings-/studiesentrene. Statsbudsjettet kommer om et par uker, og det er de nye regjeringspartiene som har lovet mest”.

Rapporten finner du her