RKK VESTERÅLEN OG LØDINGEN – nytt medlem

Regionalt kompetansekontor for Vesterålen og Lødingen ble nytt medlem i Norske Utdanningssentre i oktober 2020. RKK’s hovedoppgave er å se til at de ansatte i kommunene får tilbud om etterutdanning i samsvar med kommunale, regionale og nasjonale prioriteringer.

RKK Vesterålen og Lødingen dekker kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes og har en befolkning på totalt 32 686 innbyggere.
Vi ønsker RKK Vesterålen og Lødingen velkommen som nytt medlem i Norske Utdanningssentre og støtte til arbeidet med å gjøre utdanning tilgjengelig for hele befolkningen i landet.