NU sitt høringssvar om finansiering

NU støtter flere av innspillene som kommer fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høgskoler

NU støtter flere av innspillene som kommer fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høgskoler
Les hele NU sitt innspill her