Nord-Troms Studiesenter – nytt medlem

NYHET April -2021.

Studiesenteret i Nord-Troms er siste tilskudd på vårt medlemstre. Nord-Troms Regionråd står som eier og omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen med i overkant av 15 600 innbyggere, mao et regionalt studie-/utdanningssenter. Administrasjonen er lokalisert til Halti Næringshage, Storslett, mens de fysiske møteplassene er lokalisert til etablerte bibliotek i hver kommune. Senteret ble etablert i 2006, har dermed lang fartstid og har opparbeidet en omfattende erfaringsbase i tilpassing og tilrettelegging av ulike utdanninger i en region med store geografiske utfordringer.

Vi ønsker Nord-Troms Studiesenter hjertelig velkommen som nytt medlem i Norske Utdanningssentre.

Representerer følgende kommuner: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Webside: www.ntss.no
Facebook: https://www.facebook.com/nordtroms.studiesenter