Navneendring på årsmøtet

Årsmøtet 15. juni behandlet vanlige årsmøtesaker og endret navnet på organisasjonen

Årsmøte 2017 ble avviklet 15.06.17. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, la styret i NILUS lagt fram en sak – Endring av navn på organisasjonen. Årsmøtet vedtok enstemmig at navnet endres fra NILUS (Nasjonal interesseorganisasjon for lokale utdanningssentra) til Norske Utdanningssentre.

Valg
Det ble valgt nytt styre, og for første gang har vi en styreleder som representerer lokale utdanningssentre, May Tove Dalbakk.  May Tove er leder ved Tynset Studie – og Høyskolesenter, og er kjent for mange av de utdanningssentrene som har vært med i nettverket en stund. Hun har vært med i styret i NILUS fra oppstart, er en engasjert dame med et hjerte som brenner for desentralisert utdanning og kjenner utfordringene for lokale utdanningssentre.
Det er kommet inn 4 nye styremedlemmer, Bjørnar Andreassen, Lasse Juliussen, Hilde Strømme og Anne Marte Kolbjørnshus. De representerer både utdanningssentrene,  kommuner og fylke.

Styrets sammensetning pr. 15.06.17:
Leder: May Tove Dalbakk, leder Tynset Studie -og høgskolesenter
Styrerepresentant:  Anne-Marthe Kolbjørnshus, leder Utdanningskomiteen Oppland Fylkeskommune
Styrerepresentant:  Vegard Herlyng, leder Høgskolestiftelsen i Kongsvinger
Styrerepresentant:  Anne Sofie Nielsen, leder Studiesenter Vadsø.
Styrerepresentant:  Bjørnar Andreassen, leder Studiesenter RKK Vefsn
Styrerepresentant:  Hilde Strømme, leder Lister Kompetanse
Styrerepresentant:  Lasse Juliussen, varaordfører Nord-Odal Kommune

I tillegg har vi fått en god geografisk spredning med representanter fra Vadsø i nord til Lister i sør, og med god aldersfordeling.

Vi takker styreleder Lise Selnes og nestleder Nils Kristen Sandtrøen for deres innsats for NILUS.