MØTE MED KUF-komiteen

06.02.18 hadde Norske utdanningssentre møte med Marit Knutsdatter Strand (SP) fra KUF-komiteen.

Møte med Marit KnutsdatterStrand (SP) i Utdannings- og forskningskomiteen – Stortinget 6. februar 2018.

Vi møter på vegne av Norske Utdanningssentre (NU) som er lokale studiesentres interesseorganisasjon. De små sentre mangler ressurser til å skaffe studier og søke finansiering. NU har fått en rolle i å formidle studiesentrenes utfordringer.

NU ønsker å møte hele Utdannings- og forskningskomiteen

For å sikre livslang læring i hele landet må aktuelle studietilbud gis ved lokale utdanningssentre – faste lokasjoner. Utdanningssentrene kartlegger utdanningsbehovet i kommunene, privat næringsliv og hos befolkningen.
Dersom vi ønsker utdanning og kompetanseheving for hele landet gjennom hele yrkeslivet må det legges til rette med en forutsigbar finansiering.

  • Stortinget kan stimulere kompetanseheving, vekst og utvikling i hele landet ved å tilby driftsmidler til de lokale utdanningssentrene
  • Dette vil sikre fremtidige og etterspurte utdanningstilbud uavhengig av kommunenes økonomi
  • Infrastruktur og nettverk er på plass – finansiering mangler

Flere sentre melder nå at de ikke klarer å fortsette driften fordi:

  • De mangler nye studier som følge av at mange av våre høyskoler fusjonerer og stopper leveransen til lokale utdanningssentre
  • De lokale utdanningssentrene mangler grunnleggende driftsmidler og økonomisk handlingsrom. Demå kutte i studietilbudet

Hvorfor trygge lokale utdanningssentre gjennom forutsigbar finansiering?

  • Sikre nødvendig kompetanse til helelandet
  • Bidra til å utløse potensiale for utvikling og vekst i hele landet
  • Bidrar til å heve levekår i kommunene
  • Bidra til at kommunene kan levere lovpålagte tjenester
  • Bidrar til at befolkningen kan stå lengre i arbeidslivet med etterspurt kompetansesom et resultat av tilrettelagt livslang læring

Se Norske Utdanningssentre brosjyre