Møte med Kommunal -og moderniseringsdepartementet

Torsdag 07.12.17 var styreleder May Tove Dalbakk, styremedlem Bjørnar Andreassen og styremedlem i nye Studiesenteret.no, Anne Kirsten Upsaker i  2 timers ettermiddagsmøte med KMD. Tema for møtet var bl.a.  framtidig organisering og finansiering av utdanningssentrene, tilgang til fleksible utdanninger. Møtet var både positivt og avklarende, var konklusjonen fra de tre representantene.