mer info kommer ...

Medlemsavgift tar utgangspunkt i antall innbyggere sentrene/miljøene representerer og er pr. dato:

Kr. 5 000.- for sentre/miljøer med inntil 5000 innbyggere
Kr. 10 000.- for sentre/miljøer med over 5000 innbyggere