Innspill til ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning, 2023-2032

Regjeringens arbeidet med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2022-2031, er i gang. Norske Utdanningssentre har gitt sine innspill til arbeidet som pågår.

Arbeidet med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning er i gang og Norske Utdanningssentre har gitt innspill til planen innen tidsfristen 10.09.21.

Vårt innspill finner du her

Mer informasjon om arbeidet med langtidsplanen, bl.a. høringsinstanser, innspill, etc, finner her