Informasjon om NILUS

NILUS (nasjonal interesseorganisasjon for lokale utdanningssentra) er inne i en fase der medlemsverving er i fokus. Vi vet at mange lokale ledere og politikere har en rekke spørsmål i forhold til hvordan andre sentre, kommuner eller regioner har forholdt seg til medlemskap.

Styret i NILUS stiller mer enn gjerne opp på informasjonsmøter der dere kan få svar på deres spørsmål. I første omgang ser vi for oss møter over videokonferanse, men vi kan også stille fysisk i for eksempel regionrådsmøter.

Ikke nøl med å kontakte oss for å avtale tid.