Hvordan løse sykepleiermangelen?

Som kjent er det stor mangel på sykepleiere over hele landet, og spesielt har kommunene store utfordringer med å rekruttere sykepleiere.

Mange utdanningssentre har jobbet i årevis for å få sykepleierutdanning lagt lokalt eller inn i det nasjonale nettverket av utdanningssentre, de har studentene og praksisplasser, men mangler øremerkede studieplasser til sykepleierutdanningen.

May Tove og Nils Kristian.

 

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) fra Nord-Østerdalen, har tatt tak i denne saken og har sendt skriftlig spørsmål til forskning – og kunnskapsminister Iselin Nybø.
Sandtrøen viser bl.a. til den vellykkede sykepleierutdanningen i Nord-Østerdal med både høy gjennomføringsgrad og veldig god utdanningskvalitet.

– Det er store muligheter for å styrke utdanningsmulighetene for folk i alle deler av landet ved å ta i bruk utdanningssentrene og nye muligheter for å overføre undervisning. Nå er eksempelvis NTNU i gang med arkivutdanning som har hatt en svært god oppstart på Tynset.
For å styrke velferdsstaten og sørge for like gode tjenester for oss alle uavhengig av hvor vi bor er det viktig at vi har nok fagfolk, sier Sandtrøen.

 

Løsningen på sykepleiermangelen

May Tove Dalbakk, leder av Norske Utdanningssentre, mener det er et viktig spørsmål som statsråden nå skal svare på.

– Dette er løsningen på sykepleiermangelen i Norge. Vi kan utdanne langt flere fagfolk dersom det kommer flere øremerkede studieplasser til utdanningssentrene i Norge. Visjonen må være like muligheter til utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi, sier Dalbakk.

Dalbakk trekker fram at dette vil ha mye å si for å kunne skaffe flere sykepleiere til både spesialisthelsetjenesten og helse og omsorgstjenestene i kommunene. Kommunene og sykehuset garanterer for nok praksisplasser.

-I Nord-Østerdalen er det eksempelvis nå garantert for tilstrekkelig antall praksisplasser, mens det mangler studieplasser. Å ta i bruk utdanningssentrene vil være den mest treffsikre og rimelig måten å utdanne flere sykepleiere som kan gå rett ut i arbeidslivet der de bor, sier May Tove Dalbakk.

  • Sandtrøens spørsmål til ministeren kan du lese HER
  • Forespørsel fra enda en politiker, Senterpartiet, fra Fjellregionen vedr. ekstra studieplasser for sykepleierutdanning i Fjellregionen, kan du lese HER

regjeringen.no