Hedmarksbenken på besøk

I oktober hadde Høgskolestiftelsen i Kongsvinger besøk av «Hedmarksbenken» og lokale ordførere.

Desentral og fleksibel utdanning ble naturligvis et av temaene. Forslaget til statsbudsjett ble diskutert og det ble blant annet informert om NILUS sin viktige rolle som nasjonal interesseorganisasjon for de lokale studiesentrene.

Det ble i etterkant sendt relevant informasjon til politikerne.