FuNKon19 nærmer seg

Fleksibel utdanning Norge (FuN) sin årlige konferanse, FuNKon19, arrangeres på Kongsberg, 20-21.november.
Årets tema er Utdanning møter arbeidsliv, og er en fin anledning til å profilere utdanningssentrenes fortreffelighet, både i forhold til tilbydere og etterspørrere av utdanning.

Norske Utdanningssentres styreleder May Tove Dalbakk og nestleder Vegard Herlyng, skal begge ha innlegg på konferansen. Innleggene viser hvilken betydning utdanningssentre har i sine lokalmiljøer, – utvikling generelt, etablering av nye arbeidsplasser, osv.
Program og påmelding finner du på https://fleksibelutdanning.no/program-funkon19/