Flere møter

MØTE MED FuN
Fredag 26. januar kunne vi ønske Fleksibel Utdanning Norge (FuN) og direktør Torhild Slåtto velkommen. Vi fikk anledning til å presentere Norske Utdanningssentre – vår visjon og våre målsetninger. Likeledes fikk vi en god gjennomgang av både historikk og oppgaver som FuN jobber med, se www.fleksibelutdanning.no. Begge var vi enige om å se på mulighetene for en nærmere orientering om vår virksomhet ved et av FuNs årlige arrangementer.

MØTE MED STYRELEDER I STUDIESENTERET.NO
Tore Hansen orienterte om arbeidet i styret så langt. Det ble også tid til å stille spørsmål fra styremedlemmene i Norske Utdanningssentre. Styret har ansatt Christin Kristoffersen som ny daglig
leder i Studiesenteret.no. Hun starter i jobben 12. mars. Norske Utdanningssentre ser fram til et nærmere og mer konkret samarbeid på utdanningsfronten til beste for våre medlemmer.

NY BROSJYRE OG ROLL-UP
Norske Utdanningssentre har fått laget ny brosjyre og roll-up. Brosjyren sendes ut i pdf-format til alle medlemmene og utdanningssenterlederne i løpet av de første dagene.