Bedre finansiering gir bedre kvalitet

Bedre finansiering gir bedre kvalitet (aftenposten.no)

Det nye finansieringssystemet for universiteter og høyskoler må honorere publiseringer, øke ressurstilskuddet og tenke langsiktig6