Arendalsuka

NORSKE UTDANNINGSSENTRE deltar på Arendalsuka for første gang i år. I samarbeid med Fleksibel utdanning Norge, Studiesenteret.no, OsloMet og Høgskolen i Innlandet, deltar vi på Arendalsuka 2018 med seminaret

LIVSLANG LÆRING
LOKALE UTDANNINGSSENTRE – ET VERTØY FOR Å LYKKES?
Arendalsuka er et årlig arrangement hvor politikere, media og andre viktige aktører innen samfunns -og næringsliv møtes. Det settes nye besøksrekorder fra år til år. I 2017 var det over 50 000 besøkende og 200 utstillere.

Norske Utdanningssentre ønsker å sette fokus på muligheter og potensialer i arbeidet med å spre kunnskap og kompetanse til hele landet. Lokale utdanningssentre har kunnskapen om lokale kompetansebehov, samarbeider og mekler fram tilpassede og tilrettelagte kompetansetilbud som spres via moderne kommunikasjonssystemer ut til lokalsamfunnene, bærekraftig og kostnadseffektivt, – vi gjør utdanning tilgjengelig og rimelig for hele befolkningen i landet!

Seminaret arrangeres 14.august, kl. 14-15:00 om bord på skoleskipet GANN, gratis og åpent for alle.

Du finner mer om arrangementet her

PROGRAM – SEMINAR
LOKALE UTDANNINGSSENTRE – ET VERKTØY FOR Å LYKKES

Kl 14:10-14:15 Åpning, Fleksibel utdanning Norge (FuN)
Kl 14:15-14:20 Norske Utdanningssentre, styreleder May Tove Dalbakk

Kl 14:20-14:25 Studiesenteret.no, direktør Christin Kristoffersen

Kl 14:25-14:30 OsloMet, prorektor utdanning Nina Waaler

Kl 14:30-14:35 Høgskolen Innlandet, Senter for Livslang Læring, leder Mette Villand Reichelt
kl 14:38-14:45 Ordfører i Tynset og regionrådsleder Merete Myhre Moen (via Skype)

Kl 14:45 – 15:00 Debatt