AP har tatt hansken………

APs partileder, Jonas Gahr Støre, tok i sin landsmøtetale til ordet for en nasjonal strategi, – en utdanningspolitikk for hele landet. Verktøyet AP vil satse på er utdanningssentrene.
Er det andre partier som ser mulighetene utdanningssentrene representerer i kompetanseutviklingen i hele landet? Les mer og følg innspillene på

https://khrono.no/ap-vil-ha-mer-nasjonal-styring-og-en-utdannings-politikk-for-hele-landet/570990