8. desember 2017

Møte med Kommunal -og moderniseringsdepartementet

Torsdag 07.12.17 var styreleder May Tove Dalbakk, styremedlem Bjørnar Andreassen og styremedlem […]
23. november 2017

Velkomstartikkel i bladet Synkron

FuNs nyeste medlem; Norske Utdanningssentre (NU), er en frittstående interesseorganisasjon der alle […]
9. november 2017

Høring -Statsbudsjettet 2018

Norske Utdanningssentre, representert ved styreleder May Tove Dalbakk og styremedlem Vegard Herlyng, […]
2. november 2017

Medlemskap i FuN, Fleksibel Utdanning Norge

NORSKE UTDANNINGSSENTRE  er blitt medlem av FuN, Fleksibel  utdanning  Norge, pr. september 2017. […]
29. juni 2017

Navneendring på årsmøtet

Årsmøtet 15. juni behandlet vanlige årsmøtesaker og endret navnet på organisasjonen
24. mai 2017

NILUS i høring på Stortinget

Manglende midler til desentral arkivutdanning i forbindelse med etablering av Norsk helsearkiv […]
6. oktober 2016

Udramatisk årsmøte

Årsmøtet den 24.juni ’15 behandlet vanlige årsmøtesaker.
23. desember 2015

Stortinget på ballen

NILUS (nasjonal interesseorganisasjon for lokale utdanningssentra) har de siste to årene jobbet […]