29. juni 2017

Navneendring på årsmøtet

Årsmøtet 15. juni behandlet vanlige årsmøtesaker og endret navnet på organisasjonen
24. mai 2017

NILUS i høring på Stortinget

Manglende midler til desentral arkivutdanning i forbindelse med etablering av Norsk helsearkiv […]
6. oktober 2016

Udramatisk årsmøte

Årsmøtet den 24.juni ’15 behandlet vanlige årsmøtesaker.
23. desember 2015

Stortinget på ballen

NILUS (nasjonal interesseorganisasjon for lokale utdanningssentra) har de siste to årene jobbet […]
11. desember 2015

Strukturmeldingen – uttalelse

NILUS har sendt inn en uttalelse i forbindelse med Kunnskapsdepartementet sin strukturmelding. […]
24. september 2015

Spennende forskning

Tre rapporter som bør leses av alle som er opptatt av at […]
11. juni 2015

Komiteens merknader

Deler av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ønsker et søkelys på studiesentrenes rolle […]
22. mai 2015

Vellykket seminar på Stortinget

21. mai stilte NILUS på seminar på Stortinget. Vi var representert med […]